Razer白色响尾蛇鼠标用时间久了会变色么?

旅游 7353℃

Razer白色响尾蛇鼠标用时间久了会变色么?

清江一曲抱村流,长夏江村事亭幽。

白毛浮绿水,红掌拨清波。

银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

欲说还休,却道天凉好个秋。

种豆南山下,草盛豆苗稀。

月下飞天镜,云生结海楼。

首夏犹清和,芳草亦未歇。